Gedragsregels

Gedragsregels zwemvereniging De Dolfijn

Onderstaande gedragsregels gelden voor zowel: trainers/instructeurs/medewerkers/ ouders en kinderen

  • Zowel kinderen als volwassenen praten op gewone toon met elkaar.

  • Alle vormen van fysiek geweld, door wie dan ook, worden niet geaccepteerd.

  • Trainers, instructeurs, scheidsrechters, medewerkers, ouders en kinderen behandelen elkaar met respect.

  • We helpen elkaar indien nodig.

  • Ruzies worden opgelost door met elkaar te praten.

  • We zijn zuinig op zowel eigen als andermans spullen.

  • We hebben respect voor onze omgeving (zwembad, kleedkamers, gangen, clubhuis, buitenterrein enz.).

  • Iedereen is gelijk, ongeacht afkomst, levensovertuiging, sekse, seksuele geaardheid, of manier van kleden.

Indien geen rekening wordt gehouden met bovenstaande gedragsregels, wordt direct een gesprek aangevraagd met de desbetreffende personen, commissielid en/of bestuurslid van de betrokken afdeling.

Eventuele schorsing kan het gevolg zijn van de afspraken die dan gemaakt worden.

 

Lidmaatschap (Waterpolo) overzicht