Coronavirus

   Op deze pagina staat de laatste informatie rondom Z.V. de Dolfijn en het coronavirus. Laatste update woensdag 25 maart 2020, 10:00 uur.

Beste Dolfijner, beste ouders/verzorger, beste vrijwilliger, beste sponsor,

Momenteel is iedere routine uit ons dagelijks leven weg en merken we dat iedereen daar zijn weg in moet vinden. We hopen oprecht dat het jullie en jullie naasten goed gaat en dat we elkaar snel en in goede gezondheid weer kunnen zien! Onze gedachten gaan ook uit naar de mensen die wel geconfronteerd zijn met de gevolgen van het Corona virus en wensen hun en hun familie heel veel sterkte toe!

Deze week is bekend geworden dat het openbare leven tot in ieder geval 1 juni nog aan banden gelegd zal zijn. Naar aanleiding van de maatregelen die het RIVM en het kabinet 23 maart genomen hebben, heeft de KNZB besloten alle competities en andere wedstrijden van het seizoen 2019-2020 te stoppen dan wel af te gelasten. Onze verhuurder, Optisport Sloterparkbad, heeft ons nog geen update gegeven, wij verwachten echter dat zij dit voor 6 april a.s. zullen doen. Zodra wij meer informatie van Optisport hebben gekregen, zullen we jullie nader informeren over de impact en aanpak voor de rest van het seizoen.

Net als bij andere organisaties hebben de maatregelen ook een groot effect op onze zwemvereniging. Als vereniging zijn wij vooralsnog genoodzaakt de badhuur aan Optisport te betalen en daarmee aan onze verplichtingen te voldoen. Om tot een goed plan te komen hoe hier mee om te gaan, zijn we in overleg met de diverse relevante partijen (de Gemeente Amsterdam, de verhuurder Optisport en de KNZB). Op basis van de uitkomsten van dit overleg zullen we een terugkoppeling aan jullie kunnen geven over de contributie, de voortgang van het seizoen en andere relevante zaken. We verwachten daar, mede gezien de complexiteit, nog wel enkele weken voor nodig te hebben. Dit betekent dat tot nader order de incasso van lidmaatschapsgelden volgens regulier schema door zal gaan om aan onze verplichtingen richting Optisport te kunnen voldoen. Wij vragen uw begrip hiervoor. Wij zullen ons als vereniging hard maken om tot een passende oplossing voor alle partijen te komen en hopen daarbij ook op jullie loyaliteit richting onze verenging.

Via de diverse Dolfijnafdelingen zullen jullie nader geïnformeerd worden over sport-specifieke zaken zoals het hervatten van trainingen, informatiebijeenkomsten etc.

Blijf gezond!

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van ZV De Dolfijn,
Jack Vork
Voorzitter
 

Downloads:

Nieuws overzicht