Coronavirus

   Op deze pagina staat de laatste informatie rondom Z.V. de Dolfijn en het coronavirus. Laatste update zaterdag 23 mei 2020, 19:30 uur.

Beste Dolfijner, Ouders/Verzorger, Vrijwilliger & Sponsor,

Afgelopen week hebben we er al melding van gemaakt en nu officieel, vanaf maandag 25 mei 2020 kunnen we weer, weliswaar in aangepaste vorm, starten met onze zwemsporten in het Sloterparkpad.

Op onze site en via de afzonderlijke Dolfijn-afdelingen zijn of worden jullie geïnformeerd hoe de opstart in zijn werk gaat en welk protocol te volgen. In het protocol staat duidelijk omschreven waar iedereen zich aan moet houden. Mocht je toch nog vragen hebben, neem dan contact op met je afdelingsverantwoordelijke.

Om te kunnen beginnen zijn er Dolfijn Corona Coördinatoren nodig, dit zijn vrijwilligers die tijdens de training kijken of we ons aan de afspraken houden en kunnen helpen om bij te sturen daar waar nodig. Ons nadrukkelijke verzoek, geef je hiervoor op, zonder de coördinator kan er niet gestart worden. Stem aub met je afdelingscontact af wanneer je nog kunt helpen.

Corona Coördinatoren gezocht!

Iedere training dient er een vanuit de Dolfijn een Corona Coördinator aanwezig te zijn. Een vrijwilliger die tijdens de training kijkt of we ons aan de afspraken houden. Ook kan hij of zij helpen met het bijsturen indien nodig.Je helpt ons enorm door je hiervoor op te geven, zodat we dit samen verdelen! Dit kan door contact te zoeken met je eigen afdeling. Alvast dank!

Heel veel sportplezier!

Met vriendelijke groet namens het bestuur van ZV De Dolfijn,

Jack Vork
Voorzitter

---------------------------

Beste Dolfijner, beste ouders/verzorger, beste vrijwilliger, 

Zoals jullie gewend zijn, geven we periodiek een update met betrekking tot de situatie van ZV De Dolfijn in de Corona periode. Afgelopen week hebben we van Optisport vernomen dat we in beperkte mate weer gebruik mogen gaan maken van het Sloterparkbad en onze geliefde zwemsport kunnen gaan uitoefenen! 

Onze afzonderlijke zwemsport-afdelingen zijn druk in de weer met de voorbereidingen hiervoor, zowel voor landtrainingen buiten als voor de zwemtrainingen in het bad. Door de ingestelde Rijksprotocollen op basis van het RIVM,  de eisen die de verhuurder meegeeft en om zeker te zijn dat we als vereniging ook de juiste stappen nemen, hebben we als bestuur een overkoepelend plan van aanpak voor de hervatting van de sport gemaakt.

Er zal een algemeen Dolfijn protocol en een afdeling specifiek Dolfijn protocol zijn. Lees dat a.u.b. aandachtig door omdat er verschillen zitten tussen de afdelingen, zowel qua timing als qua sportuitoefening en zwemmersbezetting. We mogen in deze fase (fase 1) nog niet 100% gebruik maken van alle voorzieningen. Ons doel is om uiterlijk 25 mei weer te starten. Wij informeren jullie definitief over de datum in week 21. 

Zodra het protocol en alle afspraken geregeld zijn, kunnen we starten en dan is het aan ons allen om weer te genieten van de sport onder navolging van de regels. En net zo belangrijk, hou juist in deze periode extra rekening met elkaar. Voor iedereen (leden, trainers, vrijwilligers en de ouders/verzorgers) voelt het nog onwennig en soms best spannend. Juist nu ook om elkaar denken Dolfijners!

In de afgelopen periode is er ook overleg geweest tussen de Amsterdamse zwemverenigingen, de KNZB en de gemeente Amsterdam over de ontwikkelingen. De KNZB is momenteel zeer actief als informatieverschaffer (www.knzb.nl) en komt sterk op voor de belangen van de verenigingen. Tijdens de gevoerde overleggen is ook gesproken over de financiële afwikkeling, dit naar aanleiding van het fonds dat is opgericht door het rijk om de sportverenigingen te ondersteunen. Uitkomst is dat er zeker steun zal zijn, de echte uitwerking en de details daarvan laten nog even op zich wachten. Zodra hier meer informatie over is zullen we dat terugkoppelen en bovendien houden we een vinger aan de pols om de voortgang te bespoedigen. 

We willen nogmaals iedereen bedanken die ons helpt en heeft geholpen de afgelopen periode!  We hopen jullie weer voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet, 

Namens het bestuur van ZV De Dolfijn,
Jack Vork (Voorzitter) 

 

-----------------------------------------------------------------------------

Beste Dolfijner, beste ouders/verzorger, beste vrijwilliger, 

Vanaf 11 mei mogen de binnen zwembaden weer open. Op welke wijze en wanneer het Sloterparkbad open gaat is nog niet bekend gemaakt. 

De samenwerkende partijen in de zwembadbranche publiceren vrijdag 8 mei een protocol om te gebruiken bij de heropening van de zwembaden.

Wij willen natuurlijk zo spoedig mogelijk het water in zodra dat mogelijk is, maar dat zal niet meteen 11 mei zijn. 

Om de veiligheid en gezondheid van ons allen te waarborgen gaan we zorgvuldig te werk en dat heeft zijn tijd nodig. 

Niet alleen intern, maar ook afstemming met andere gebruikers van het bad/de accommodatie.

We vragen jullie nog even geduld te hebben.

De komende week houden we jullie op de hoogte over wanneer we verwachten de trainingen te kunnen hervatten.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van ZV De Dolfijn,
Jack Vork
Voorzitter
 

Downloads:

Nieuws Overzicht