Bestuursupdate 07-09-2020

Beste Dolfijner, Ouders/Verzorger, Vrijwilliger & Sponsor, 

 

We zijn inmiddels weer gestart met sporten en namens het bestuur van De Dolfijn wensen we jullie heel veel succes en sportplezier!  

 

Het is duidelijk dat we nog steeds met Corona te maken hebben en het is van belang dat ook De Dolfijn leden zich aan de gemaakte afspraken blijven houden. We hebben het Corona-protocol daarom aangepast aan de meest recente afspraken en onze vernieuwde protocol staat inmiddels op de website (www.dedolfijn.com). Lees dit aub, voordat je komende week naar het bad komt, door. Mochten er in de toekomst veranderingen opgelegd worden, zullen we jullie daarvan uiteraard op de hoogte brengen.  

 

 

Verder willen we jullie nog updaten over de financiële tegemoetkoming die het Rijk richting de verhuurders van sportaccommodaties heeft ingesteld. De aanvraag hiervoor is inmiddels ingediend door Optisport en het Rijk heeft tot uiterlijk 1 maart de tijd om deze aanvraag te beoordelen. Ook hierover informeren we jullie zodra er relevant nieuws is.  

 

 

Heel veel zwemsportplezier dit seizoen en laten we met elkaar goed letten op de gemaakte Corona afspraken zodat we nu en in de nabije toekomst kunnen blijven sporten!

 

Met vriendelijke groet, 
Namens het bestuur van ZV De Dolfijn,
Jack Vork
Voorzitter 

Nieuws Overzicht