Compensatie badwater seizoen 2019-2020 a.g.v. Corona maatregelen en sluiting zwembaden

Het Sloterparkbad van Optisport heeft als zwembad een (gedeeltelijke) compensatie ontvangen voor het ongebruikte badwater in de periode half maart-half mei 2020 dat zwembad gesloten was. Over een compensatie van de gevolgen van de huidige lock down en de sluiting van de zwembaden in het lopende seizoen 2020-2021, is nog niets bekend.

Optisport heeft de compensatie voor het voorjaar van 2020 met De Dolfijn verrekenend via de nog openstaande facturen voor het door ons gehuurde badwater. Het is dus een (gedeeltelijke) compensatie van het badwater dat we betaald hebben, maar niet hebben kunnen gebruiken in de periode maart-mei 2020. Het betreft dus GEEN compensatie van het lidmaatschap dat de leden van De Dolfijn betaald hebben in die periode.

Zoals toegezegd willen we de leden echter wel tegemoet komen. Iedere afdeling besluit in welke vorm deze compensatie de leden toekomt. De betreffende afdeling informeert u hier verder over voor eind april 2021.

Nieuws Overzicht