Compensatie Seizoen 2020-2021

Blij dat we weer gebruik kunnen maken van de binnenbaden en de leden, binnen de geldende maatregelen, te zien genieten van de trainingen in het water. Dat is immers waar De Dolfijners horen; in het water! Helaas is nog niet geheel duidelijk hoe hoog de compensatie zal zijn voor de maanden waarin we de binnenbaden dit seizoen niet hebben kunnen gebruiken (dec 2020-mei 2021).

De termijnen voor het indienen van de aanvragen bij de Rijksoverheid lopen nog en we krijgen daar waarschijnlijk pas na de zomer uitsluitsel over. Gelukkig heeft Optisport wel vast een voorschot genomen op de compensatie die ze verwachten te krijgen en ons dat deel van de huur voor dit seizoen kwijt gescholden. Deze tegemoetkoming zullen we alvast doorbereken aan de leden. 

De tegemoetkoming per lid wordt pro rato berekend op basis van de individuele contributie ten opzichte van de totale contributie van een afdeling. 
Voor de duidelijkheid: 

1. Het betreft een tegemoetkoming in de kosten voor het badwater. Er is dus geen sprake van een teruggave/kwijtschelding van de contributie.
2. Dit bedrag zal verrekend worden met de (nog openstaande) contributie van het lopende seizoen 2020-2021. 

De verrekening wordt op dit moment ingeboekt in het systeem. Het kan dus zijn dat er geen laatste incasso afschrijving in juni zal plaatsvinden, het kan ook zijn dat de laatste incasso van het seizoen minder is dan afgelopen maanden. Het kan ook zijn dat er geld wordt terugbetaald. Een combinatie van bovenstaande is ook mogelijk.

Zodra duidelijk is wat de definitieve tegemoetkoming is (naar verwachting najaar 2021) zullen wij jullie verder informeren.

Mocht je vragen hebben, kun je mailen naar michael@dedolfijn.com

Met sportieve groet,

Het bestuur

Nieuws Overzicht