Erelid en oud voorzitter J.J. Geijssen overleden

Ons bereikte het droevige bericht dat op zaterdag 2 februari jongstleden onze oud Erevoorzitter & Erelid de heer J.J. Geijssen op 90 jarige leeftijd is overleden. 

Hij heeft zich, samen met zijn vrouw, zeer lange tijd ingezet voor onze vereniging. Hij is voorzitter geweest van juli 1972 tot juli 2002 en daarna nog van juli 2008 tot juli 2010. De heer Geijssen is van onschatbare waarde geweest voor Z.V. De Dolfijn.

In 2004 is de heer Geijssen onderscheiden door de KNZB met de zilveren speld voor zijn inzet in de zwemsport.

Wij wensen iedereen veel sterkte met dit verlies.

Bestuur en Leden van zwemvereniging De Dolfijn Amsterdam

 

 

Nieuws Overzicht