De Dolfijn is vanaf 1 januari 2020 rookvrij!

De Dolfijn is een belangrijke omgeving in het leven van opgroeiende kinderen. We geven kinderen graag het goede voorbeeld. We zetten daarom vanaf 1 januari de stap naar een rookvrij sportterrein. Hiermee beschermen we de jeugd tegen de verleiding om te gaan roken en het schadelijke meeroken. Zo biedt De Dolfijn iedereen een gezonde en veilige sportomgeving. 

Lees meer

Erelid en oud voorzitter J.J. Geijssen overleden

Ons bereikte het droevige bericht dat op zaterdag 2 februari jongstleden onze oud Erevoorzitter & Erelid de heer J.J. Geijssen op 90 jarige leeftijd is overleden. 

Hij heeft zich, samen met zijn vrouw, zeer lange tijd ingezet voor onze vereniging. Hij is voorzitter geweest van juli 1972 tot juli 2002 en daarna nog van juli 2008 tot juli 2010. De heer Geijssen is van onschatbare waarde geweest voor Z.V. De Dolfijn.

Lees meer

Algemene Leden Vergadering | DO 22-11 19:30 UUR

Geachte (ere)leden / ouders en verzorgers,

Op donderdag 22 november 2018 wordt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gehouden.

We nodigen graag alle leden (18+) of vertegenwoordigers van leden (<18) hiervoor uit. 

Datum: 22-11-2018
Locatie: Clubhuis 
Aanvang: 20:00 uur Inloop: 19:30 uur

Lees meer