Nieuws

Algemene Leden Vergadering | DO 19-11-20 | 20:00 UUR

Vrijdag 23 oktober
Nieuws

Geachte (ere)leden / ouders en verzorgers,

Op donderdag 19 november 2020 wordt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gehouden.

We nodigen graag alle leden (18+) of vertegenwoordigers van leden (<18) hiervoor uit.
Vanwege de corona maatregelen is de ALV dit jaar digitaal via Microsoft teams. De vergadering zal digitaal worden opgenomen.
U kunt zich opgeven bij onze verenigingsmanager: Michael Zandbergen |  michael@dedolfijn.com
U krijgt een week van tevoren de uitnodigingslink voor de vergadering. 
Wij verzoeken u vriendelijk om vragen vooraf schriftelijk in te dienen bij het dagelijks bestuur |  bestuur@dedolfijn.com 

Datum: 19-11-2020
Locatie: Digitaal via Microsoft Teams
Aanvang: 20:00 uur Inloggen mogelijk vanaf: 19:45 uur

Lees meer

De Dolfijn Jeugdwaterpolo (leden onder 18 jaar) komende vier weken

Maandag 19 oktober
Waterpolo

Beste ouders/verzorgers en trainers van Waterpolo jeugdleden onder de 18 jaar,

De onlangs aangekondigde nieuwe maatregelen in de strijd tegen de Covid-19 pandemie hebben ook voor onze sport en binnen onze vereniging geleid tot een hoop aanpassingen. Het is ons gelukt om in ieder geval alle jeugdtrainingen in de huidige vorm te kunnen voortzetten.

Gezien het maximale toegestane aantal van 30 personen van 18 jaar en ouder in het gehele wedstrijdbad (deze wordt gezien als 1 ruimte, ondanks dat het door een ponton wordt gescheiden) hebben we een beroep moeten doen op al onze volwassen zwemmers van b.v. wedstrijdzwemmen en triatlon om niet tegelijkertijd met onze jeugdleden in het zwembad te zijn. Dit is gelukt! Er is wel aanpassing: Alle heren 4 spelers jonger dan 18 jaar moeten tot en met maandag 9 november meetrainen met de C jeugdspelers en kunnen niet samen met de rest van het H4 team trainen.

 Momenteel zijn we nog druk bezig om de trainingen voor onze leden boven de 18 jaar verder vorm te geven. Ook deze leden zullen hierover snel worden geïnformeerd. 

 

Lees meer