Procedure afmelden wedstrijden

Helaas is het vaak nog onduidelijk hoe en bij wie er afgemeld kan worden voor zwemwedstrijden. Daarom hebben we de procedure uitgebreid, zodat er geen misverstanden meer kunnen ontstaan.

Afmelden zonder kosten
Als een wedstrijd bijv. op zondag gezwommen wordt, dan kan er vaak tot de dinsdag of woensdag vóór de wedstrijd afgemeld worden, zonder dat het startgeld (of een boete) verschuldigd is. Deze termijn wordt bepaald door de organiserende vereniging, het District of de KNZB. De inschrijver vermeldt in de inschrijving altijd welke afmeldtermijn geldt. Ook bij bevestiging van de inschrijving wordt dit nog eens aangegeven. Je kunt je afmelden door een e-mail aan de inschrijver te sturen. De competitiewedstrijden zijn verplicht, dus hiervoor kun je je alleen afmelden met een goede reden en na overleg met je trainer.

Afmelden: wel startgeld verschuldigd, maar geen boete
Is de termijn van afmelden zonder kosten verstreken, dan kun je je nog steeds bij de inschrijver per e-mail afmelden. Er is dan wel startgeld verschuldigd, maar geen boete. Dit is aan de orde, als je bijvoorbeeld op de vrijdag vóór de wedstrijd ziek wordt en je al weet dat je op zaterdag of zondag (afhankelijk van wanneer de wedstrijd gehouden wordt) niet mee kunt zwemmen. In de uitslag krijg je dan de code Afgemeld. De organiserende vereniging kan bepalen tot wanneer een zwemmer de code ‘Afgemeld’ krijgt. (Afgemeld wil zeggen: wel startgeld verschuldigd, maar geen boete.) Meestal is dit tot aan de vrijdagavond 20.00 uur. Soms ook tot aan de juryvergadering, een half uur (of soms drie kwartier of een uur) voor de wedstrijd.

Afmelden: boete NG (Niet Gestart)
Boetes worden altijd door de KNZB en/of het District opgelegd en de betaalde bedragen gaan voor 100% naar de KNZB en/of het District.

Als de organisatie in de bepalingen niets heeft opgenomen, dan geldt volgens het KNZB-reglement de 24-uursregel. Alle zwemmers die dus niet 24 uur voor de wedstrijd zijn afgemeld, maar later, krijgen in de uitslagen de code NG, met bijbehorende boete van €3,00 per start. Wanneer er afgemeld kan worden tot aan de juryvergadering, dan wordt de boete NG toegekend aan zwemmers die afgemeld worden nadat de juryvergadering al begonnen is. Uiteraard is bij een boete NG ook gewoon het startgeld verschuldigd.

Afmelden: boete NGZA (Niet Gestart Zonder Afmelding)
Wanneer een zwemmer helemaal niet wordt afgemeld, dan wordt er per start een boete van € 9,85 in rekening gebracht. Deze boete komt bovenop het bedrag van het startgeld.
Bij N(JJ)K’s is deze boete fors hoger: € 43,80 voor een finale loopt dit zelf op tot 87,75.

Afmeldprocedure De Dolfijn
Alle afmeldingen die niet op de wedstrijddag zelf zijn, kun je per e-mail aan de inschrijver doorgeven. Hij/zij heeft dan nog voldoende tijd om de afmelding aan de organiserende vereniging door te sturen.

Wanneer je op de wedstrijddag zelf door plotselinge ziekte of een andere calamiteit niet 
kunt zwemmen, dan dien je een SMS te sturen naar telefoonnummer 06-38638750. 
Deze telefoon is in bezit van de trainer of ploegleider die op dat moment aanwezig is bij de wedstrijd. Je kunt niet bellen naar dit nummer, maar alleen een SMS sturen om je af te melden. Doe dit wel altijd zo vroeg mogelijk, in elk geval uiterlijk een kwartier voor de juryvergadering. Je krijgt altijd per SMS een bevestiging dat je afmelding ontvangen is. Bij te laat afmelden wordt er (helaas) een boete NG of NGZA doorberekend aan de zwemmer, afhankelijk of we de afmelding nog kunnen doorgeven bij het jurysecretariaat.

Meld je zo vroeg mogelijk af en wacht hier niet mee tot het laatste moment.

Let op: de zwemmer blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het tijdig afmelden voor een wedstrijd!

 

Belangrijke informatie:

1. Alle afmeldingen NIET op de wedstrijddag zelf: per e-mail bij de inschrijver.

2. Last minute afmeldingen op de wedstrijddag zelf: stuur een SMS naar telefoonnummer 06-38638750.

3. De bedragen van de boetes worden regelmatig aangepast de meest recente tarievenlijst vind je hier