Afspraken bij wedstrijden

  • Kom op tijd. Begint het inzwemmen om 14:00 uur, dan moet je om 13:30 uur aanwezig zijn. Je kunt je dan in alle rust mentaal voorbereiden op de wedstrijd. Je kunt dan het eventuele inschrijfgeld afdragen.
  • Ben je ziek, meld je dan af bij het wedstrijdsecretariaat.
  • Goed inzwemmen is heel belangrijk.
  • Tijdens de wedstrijd steunen we elkaar op een actieve manier, en we wachten tot ook de laatste zwemmer klaar is. Komt het voor dat je een keer eerder weg moet, overleg dit dan voor de wedstrijd met de trainer.
  • Houd er rekening mee dat de race voor het begin en na de afloop besproken wordt met de coach.
  • Tijdens de wedstrijd dient iedereen correct te kleden. Sponsorkleding is in principe verplicht. Mocht je bijvoorbeeld eigen sponsors hebben, overleg dit dan met je trainer en eventueel het bestuur. Probeer samen tot een oplossing te komen. Blijf zoveel mogelijk bij de ploeg. Ga niet naar buiten of naar je ouders op de tribune.
  • Bezorg de organisatie geen overlast. Gooi afval niet op de grond. Volg de aanwijzingen altijd op. Zorg ervoor dat de naam van de Dolfijn in alle opzichten hoog gehouden wordt.
  • Deelname aan de zwemcompetitie is verplicht. Afmelden voor deze wedstrijden (4 + finaleronde) gaat altijd via je trainer!
  • Wanneer je niet op een wedstrijd verschijnt waarvoor je bent uitgenodigd, benadeel je de club en je team en volgt er een boete van € 6,00.Na betaling van de boete mag je weer deelnemen aan wedstrijden.Mocht het herhaaldelijk voorkomen dat je niet verschijnt op wedstrijden dan behoud De Dolfijn zich het recht om je voor langere periode uit te sluiten van deelname aan wedstrijden